Účtovný výkaz

STABIL GROUP, spol. s r.o. (IČO: 35760460) vykonala dňa 24.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2010-01 do 2011-01.

POD201_2020231598_IR_2010_602_2011_535197.TIF