Účtovný výkaz

STABIL GROUP, spol. s r.o. (IČO: 35760460) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD101_2020231598_IR_2011_2015457292012.TIF