Účtovný výkaz

STABIL GROUP, spol. s r.o. (IČO: 35760460) vykonala dňa 16.07.2015 riadnu účtovnú uzávierku typu Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky pre obdobie od 2014-01 do 2014-12.

POD_OS_2020231598_IR_2014_508196_1509138.pdf