Účtovný výkaz

STABIL GROUP, spol. s r.o. (IČO: 35760460) vykonala dňa 21.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2020231598_IR_2009_602_2010_523784.TIF